Sapo


Más taxidermias relacionadas

Chlamydosaurus kingi
Caimán
Sapo